Size yardımcı olmadı mı ?

Destek Talebi Oluşturun

Çözüm Merkezi


Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular > Kategoriler > Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı notlara göre değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içi sınavları ve/veya yarıyıl çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının her birinin %30’dan az %70’ten fazla olamaz. 

Başarı için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az, yukarıdaki tabloda yer alan en düşük “geçer” notu kadar olmalıdır.  Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı için Fakülte Yönetim Kurullarınca daha yüksek bir geçme notu belirlenebilir.

Öğrencinin genel başarı durumu GNO’suna göre belirlenir. GNO’su 2,00 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

4. yarıyıl sonundan itibaren GNO (2.00) veya daha fazla olan öğrenciler başarılı, (2.00) den az olan öğrenciler şartlı başarılı sayılır; GNO’su 2,00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Şartlı başarılı öğrenciler, alt sınıflardan, sırasıyla; almadıkları, IA, NP, F aldıkları dersleri almak koşulu ile DF ve DD aldıkları dersler dâhil, dönemlik toplamda 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulundukları sınıftan da ders alabilirler. Bu durumda yeni alınan not eskisinin yerine geçer. Bu durumdaki öğrenciler yıllık eğitim-öğretim ücretini tam olarak öderler.

Şartlı başarılı sınıf geçme uygulaması 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süresince uygulanır.

Çift anadal programı açılan bölümlerde, Üniversitemiz Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları sağlayan öğrencilerin ikinci anadal programından eş zamanlı olarak ders alarak, başarılı olduğu takdirde iki ayrı diploma alabildiği bir programdır. İkinci anadal programına, birinci anadal lisans programının en erken üçüncü en geç beşinci döneminin başında başvurulabilir.

Öğrencilerimizin ÇAP  Başvurusunda bulunabilmeleri için; başvuru yaptığı yarıyıla kadar birinci anadal lisans bölüm/programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekmektedir.

Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın çift anadal programına kabulde bakılan genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak Çift Anadal programlarına kaydolablirler.  Üniversitemize ÖSYM burslusu olarak yerleşen öğrenciler çift anadal programlarına mevcut ÖSYM bursları ile kayıt yaptırabilirler.

Çift anadal bursu, akademik yılsonunda, öğrencinin ana dal GNO’nun 3,25’in altına düşmesi halinde kesilir. Sonraki yıllarda anadal GNO’nun 3.25’in üzerine çıkması hali bursun geri verilmesinde esas alınmaz. Bu burs hakkından kayıt esnasında 3.25 GNO sağlayan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.  Anadal GNO 3,25 üzerinde olan öğrencilerin kazanmış olduğu çift anadal bursu; anadaldan mezun olduklarında 3,25 üzerinde bir GNO ile mezun olmuş ise çift anadal programının  normal öğretim süresi boyunca  devam eder, altında ise sona erer. Anadal programı ile aynı oranda  çift anadal programında uygulanan ÖSYM bursu; anadal programından mezun olduktan sonra, çift anadal programının normal öğretim süresince devam eder.

a.      Merkez Öğrenci İşleri Tarafından Takip Edilen İş ve İşlemler;

                                                              i.      Kayıt İşlemleri

                                                             ii.      Kayıt Yenileme Süreci

                                                           iii.      Belge Talep ve Teslim Süreci

                                                           iv.      Burs & İndirimler

                                                             v.      Diploma ve Mezuniyet İşlemleri

b.      Fakülte Öğrenci İşleri Tarafından Takip Edilen İş ve İşlemler;

                                                              i.      Notlar  - Sınavlar - Yaz Okulu

                                                             ii.      Yönetim Kurulu Kararları - Muafiyet İşlemleri

                                                           iii.      Mezuniyet - Mezuniyet Başarısı Sırası Yazıları

                                                           iv.      Ders İçerikleri - Derslerle ilgili işlemler

                                                             v.      Kayıt Dondurma - Kayıt Silme

Eğitim-Öğretim yılı içerisinde devam edecek süreçler (Eğitim-Öğretim başlangıç ve bitiş, ders kayıt, sınav, kurum içi-kurum dışı yatay geçiş, çift anadal, yandal başvuru tarihleri vb.) akademik takvimde belirtilmektedir. Öğrencilerimizin süreçleri takip etmeleri adına akademik takvimde belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önemlidir. Üniversitemiz web sitesi Akademik sekmesinden Akademik Takvime ulaşabilirsiniz.

 

Öğrencilerimizin Üniversitemize kesin kayıt olduktan sonra ders seçimlerini, danışman bilgilerini, sınav programlarını, ders programlarını, başarı notlarını takip ettikleri ve belge talebinde bulundukları otomasyon sistemidir. Üniversitemiz web sitesinden Öğrenci Bilgi Sistemi’ne TC Kimlik No ile giriş yapılmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

http://obs.ticaret.edu.tr/help/pdf/obs_ogrenci_v01.pdf

Üniversitemize kesin kayıt olan öğrencilerimize Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen kayıt yenileme yaptığı süre içerisinde geçerli olan kimlik kartıdır. Öğrenci Kimlik Kartı, öğrencilerimizin Üniversitemize girişlerini ve öğrencilerimize sağlanan kolaylıklardan faydalanmasını sağlar. Kaybedildiği takdirde, yenisini çıkartmak için Sütlüce ve Küçükyalı Yerleşkelerimizde bulunan Öğrenci İşleri birimlerimize başvurulması gerekmektedir.

İstanbul sınırları içinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan indirimli ulaşım kartıdır. Öğrencilerimiz İndirimli (Öğrenci) İstanbulkartlarını, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden alabilmektedirler.

Ayrıca, İstanbulkart Mobil uygulaması ile Dijital Öğrenci İstanbulkartlarını oluşturabildikleri, İndirimli İstanbulkart haklarını mobil cihazlar üzerinden ulaşımda kolayca kullanabilecekleri bir özelliği de bulunmaktadır.

Öğrencilerimize yapacağımız bildirimler, kayıt esnasında alınan iletişim bilgileri üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle; adres, telefon vb. bilgilerinizin güncel olması önemlidir. Bilgilerinizde değişiklik olması halinde Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) sayfanıza girerek, “Profil-Adresler-Adres Ekle/Adresleri Yönet” sekmesinden gerekli güncellemeyi yapmanız gerekmektedir.

 

Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin, Yükseköğrenim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) günlük olarak aktarılan öğrenci bilgileri YÖKSİS üzernden Askerlik Şubeleri’ne bildirilmektedir. Askerlik Şubeleri, öğrenim durumunuzu buradan takip etmektedirler.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Lisans Askerlik İşlemleri 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenmektedir.

Lisans derecesi ile mezun olan yükümlülerin mezuniyet tarihinden itibaren 2 ay içinde askerlik yoklamalarını https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-yoklama-basvurusu üzerinden veya Askerlik Şubelerine gidip yaptırmak zorundadırlar. Mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl erteleme hakları vardır.

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yükümlülerin, aynı düzeyde ikinci bir programa kayıt olmaları halinde bu öğrenciliklerinden dolayı askerlikleri ertelenmez.

Öğrenci Belgesi, Transkript ve diğer belge talepleriniz için 3 gün önce Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden aşağıda belirtilen şekilde başvuru yapılması gerekmektedir:

a.      Not: Aktif olan öğrencilerimiz öğrenci belgesi ve transkript taleplerini e-devlet üzerinden de temin edebilirler.

b.      “Akademik Durum” sekmesinden “Akademik Durum” kısmına tıklayınız.

c.       “Belge Türü ve Açıklama” kısmına talep ettiğiniz belgenin türünü, Türkçe/İngilizce tercihinizi ve varsa üzerinde belirtilmesini istediğiniz notu yazınız. Örneğin: Öğrenci Belgesi – Türkçe – Disiplin Cezası almamıştır.

d.      “Belge Sayısı” kısmına da kaç adet belge istediğinizi belirtiniz.

e.      “İsteği Gönder” butonuna tıklayınız.

f.        Belge talebi oluştururken “Açıklama” kısmına hangi belgeyi hangi dilde istediğinizi net bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde belge talebi başvurusunda bulunmuş olmayacaksınız.

g.      Talep etmiş olduğunuz belgelerinizi 3 iş günü içerisinde Sütlüce (İşletme/Hukuk/İletişim/İnsan ve Toplum Bilimleri) & Küçükyalı (Hazırlık Okulu/Mimarlık/Mühendislik) Kampüsleri Öğrenci İşleri birimlerinden şahsen teslim alabilirsiniz.

h.      Belge taleplerinizin mail olarak tarafınıza ulaşmasını istemeniz halinde, açıklama kısmına aktif mail adresinizi de yazarak mutlaka belirtiniz.

Üniversitemize kayıt olacak tüm öğrencilerimiz öncelikli olarak,  Üniversitemiz web sayfasında www.ticaret.edu.tr yayımlanan https://obs.ticaret. edu.tr/onkayit/ linkinden online olarak ön kayıt / kişisel bilgiler bölümünü eksiksiz tamamlamalıdır.

Üniversitemiz lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kesin kayıtlarını ilan edilen tarihlerde elektronik kayıt (e-kayıt) olarak yapabilmektedir. Kayıt için istenen belgeleri eksiksiz ve net okunabilir formatlarda yükleyerek kayıt aşamaları onaylandıktan sonra en son edevlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Elektronik kayda dahil olmayan yada herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adaylar ise ön kayıt işlemleri sonrasında ücret bilgilerine ulaşarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir, Üniversitemize şahsen gelerek yüz yüze kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerimiz hariç, tüm sınıf seviyelerinde (1-2-3-4. Sınıf) öğrencilerimizin ders seçim işlemlerini ÖBS üzerinden kendilerinin yapmaları gerekmektedir.

Öğrenim ücretini ödeyen tüm öğrencilerimizin (1.-2.-3.-4.Sınıf) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden online olarak, Eğitim-Öğretim dönemi ders programına göre alacakları dersleri seçtikleri ve danışmanların onaylaması ile tamamlanan ders alma sürecidir. Kayıt Yenileme yapmadan önce, ödeme işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Kayıtlı olduğunuz diploma programının müfredatını, açılan dersleri incelemenizi, gerekli durumlarda akademik danışmanınızın rehberliğine başvurmanızı tavsiye ederiz.

Kayıt yenileme yapılmayan her yarıyıl öğrencinin eğitim süresinden sayılır. YÖKSİS`te pasif öğrenci olarak gözükür ve öğrenci belgesi alamazsınız.

 

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş, şifre işlemleri ve ders seçiminde destek ve yönlendirme kılavuzlarına erişim için http://obs.ticaret.edu.tr/help/pdf/obs_ogrenci_v01.pdf linkine tıklayınız.

Ders Alma İşlemleri İçin http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/ linkine tıklayınız.

Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden online ders seçimi yaptıktan sonra, ders danışmanına iletir. Ders seçim işlemi ders danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra sistem üzerinden onaylanır.

Öğrencilerimizden geçmiş dönem borcu bulunan/ödeme işlemini tamamlayamayanlar, seçtikleri dersleri onay için ders danışmanına iletemeyeceklerinden seçilen dersler danışmanına iletilmek üzere sepette kalacaktır. Ders danışmanına onaylatılmayan dersler seçilmiş sayılmamaktadır. Sepette kalan derslerin mutlaka danışmana iletilmesi gerekmektedir.

Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğrenci, ders ekleme/bırakma haftasının sonuna kadar ders alma işlemlerinin danışman tarafından onaylanıp/onaylanmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Kayıt Yenileme için Hazırlık öğrencileri hariç, tüm sınıf seviyelerinde (1-2-3-4. Sınıf) öğrencilerin ders seçim işlemlerini ÖBS üzerinden kendilerinin yapmaları gerekmektedir.

ÇAP ve dönemi uzayan öğrencilerden ÖBS ders seçimlerinde sorun yaşayan öğrencilerimiz karşılaştığınız sorunlar ile ilgili https://cozummerkezi.ticaret.edu.tr/  linkinden bağlı bulunduğunuz Fakültenizi seçip ticket göndererek bildirebilirsiniz.

Ekleme-bırakma haftası Akademik Takvimde belirtilir. Öğrenciler, bu süre içinde daha önce kaydoldukları derslerin bir kısmını bırakabilir ve yeni dersler ekleyebilir. Ders seçimlerinde, dersi seçebilecek azami öğrenci sayısı ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenir.

Ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü aşan öğrenciler almakta oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ile yedinci hafta sonuna kadar çekilebilir. Danışmanın onayladığı bir mazeretin varlığı halinde ve tüm öğrenim süresi içinde en çok iki kere olmak üzere öğrenciler alması gereken kredinin altına inebilir.

Üniversitemizden ayrılmak isteyen öğrencilerimizin, ilgili Fakülte Dekanlığı’ na ayrılma isteği nedenlerinin belirtildiği bir dilekçe ve ekinde mazeretine ait belgeler ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, Mali İşler ve Kütüphane Daire Başkanlığı’na herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir.

Bir akademik yılın başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencimizin, herhangi bir sebeple Üniversiteden ayrılması halinde Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine dair karar verilme tarihine kadar olan öğrenim ücreti ile tahakkuk etmiş giderlerin tamamını ödemesi gerekmektedir. Üniversiteden ayrılan öğrenciye daha önce yatırmış olduğu öğretim ücretleri iade edilmemektedir.

Öğrencilere verilen görevleri Yükseköğretim Kurumu içinde ve dışında yerine getirmemesi, uyulması gerekli hususlara uymama, yasaklanan işleri yapma veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunma disiplin suçunu oluşturur. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve Disiplin cezaları Yükseköğretim bilgi sistemine (YÖKSİS) aktarılır.

6569 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda;

Öğrenciler,  bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Azami öğrenim süresi sonunda; sınav hakları ve devam şartları, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri kapsamında uygulanır. Bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlara katılabilirler; ancak, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır ve bu sürede başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenci, varsa aynı programın Türkçe öğretim yapan programına yerleştirilmelerini talep edebilir ya da tercih etmek istedikleri programın puan türünde yeterli puanları olduğu takdirde alan ayrımı yapılmaksızın istedikleri Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilmeleri için ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.

Ara sınavlar, öğretim elemanınca akademik takvimde ilan edilen tarih/tarihlerde en az bir, en çok üç kez yapılabilen sınavlardır.

Yarıyıl sonu sınavları, eğitim-öğretim dönemini izleyen, akademik takvimde ilan edilen ve yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarıdır. Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler, ilgili Fakülte Dekanlığınca ilan edilir.

Öğrenciler sınavlara önceden belirlenen yer ve zamanda girmek, yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.

Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girmek için müracaat eden ve başarı notu DD veya DF olan öğrencilere akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.

Mazeret sınavları, haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan ve usul ve esasları Senatoca belirlenen sınavlardır.

Tek ders sınavları, mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.

Güz, bahar ve yaz dönemi sınavlarının arkasından toplam 3 kez tek ders sınavı yapılır. Yaz dönemi tek ders sınavına sadece yaz okulundan ders alan öğrenciler başvurabilir

Son sınıfta, alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış ancak 1 tek dersten başarısız öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Devamsızlıktan kalınan dersten tek ders sınavına girilemez. Devam şartının sağlanması zorunludur.

Mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olan ancak 2,00 GNO’ya ulaşamayan son sınıf öğrencileri istedikleri derslerin ortalama yükseltme sınavına en son aldıkları not geçerli olmak ve sınav ücreti ödemek üzere girebilirler.

Dördüncü yarıyıl sonundan itibaren GNO’su 2.00 veya daha fazla olan öğrenciler başarılı, 2.00’dan az olan öğrenciler şartlı başarılı sayılır. Bu durumdaki öğrenciler ortalamalarını yükseltmek amacıyla istedikleri derslerden sınava girebilirler.

Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz, sonuçların ilânından itibaren yedi gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı’ na dilekçe ile yapılır. Öğretim elemanı öğrencinin durumunu maddi hata açısından inceler ve kanaatini yazılı olarak bildirir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Karar öğrenciye duyurulur/bildirilir.

Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmek üzere harfli sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterildiği şekildedir:


 

Harfli

Başarı

Notu

AKTS

Karşılıkları

AKTS

Karşılığı Tanım

Sayısal

Değeri

(4'lük

Sistem)

Sayısal

Değeri

(100'lük

Sistem)

AA

A

Mükemmel

4.00

91-100

BA

B

Çok İyi

3.75

81-90

BB

C

İyi

3.50

71-80

CB

D

Orta

3.00

61-70

CC

2.50

51-60

CD

E

FX

Geçer

Şartlı Başarılı

2.00

41-50

DD

1.50

36-40

DF

FX

Şartlı Başarılı

1.00

31-35

F

F

Başarısız

0.00

0-30

IA


Devamsız